TKO JE TKO U HRVATSKOJ ZNANOSTI ; BIBLIOGRAFIJA

TKO JE TKO U HRVATSKOJ ZNANOSTI:
dr. sc. Vlado Halusek, viši predavač

http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=12902


BIBLIOGRAFIJA:
dr. sc. Vlado Halusek, viši predavač
Objavljeni radovi prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=286046

nedjelja, 13. travnja 2014.

VSMTI - POSST: 6. zadaća

6. ZADAĆA

Odredite koeficijent asimetrije i koeficijent zaobljenosti za studente iz 2. zadaće.